Úprava pH bazénové vody

Hodnota  pH patří k nejdůležitějším parametrům, které musí být u bazénu, tedy přesněji u bazénové vody, vždy sledovány, eventuelně operativně korigovány. Pokud není správná hodnota pH bazénové vody, nebudou přípravky bazénové chemie správně fungovat. Úprava hodnoty pH se provádí přípravky pH plus nebo pH mínus, které jsou pro tento účel nejvhodnější. Pro znalost konkrétní hodnoty pH a ověření, zda jste přípravky na úpravu hodnoty pH nadávkovali správně, potřebujete bezpodmínečně kapkový tester pH či tabletový tester pro stanovení pH

Někteří lidé se domnívají, že správná hodnota pH je důležitá hlavně kvůli citlivosti pokožky, ale není tomu tak. Lidská pokožka odolává velice dobře i vodám s rozpětím hodnot pH mezi 6 až 10. Toto rozmezí však v žádném případě není vhodné pro fungování přípravků bazénové chemie, neboť přípravky jsou vždy navrženy na poměrně úzký rozsah hodnoty pH, ve kterém správně pracují. Samozřejmě, valná většina přípravků pracuje i mimo tyto doporučené hodnoty pH bez aplikace přípravků pH plus či pH mínus, avšak za zcela jiného dávkování, které se následně může pohybovat až v desetinásobku běžných dávek konkrétního přípravku bazénové chemie.

Pro úpravu hodnoty pH můžete využít několik alternativ v rámci naší značky, a to pH plus a pH mínus v granulované podobě nebo přípravky v kapalném provedení. Pro úpravu pH bazénové vody směrem vzhůru jsou určeny přípravky pH plus, přípravky pro úpravu hodnoty pH bazénové vody směrem dolu se označují pH mínus.

Přípravky kapalné pro úpravu hodnoty pH jsou velmi dobrou volbou, neboť je není nutné rozpouštět a je možné je aplikovat buď ihned přímo, nebo po předchozím naředění. Rovněž je možné je použít pro automatické dávkovací systémy obecně nazýváme bazénovou automatikou. Jejich nevýhodou je, že jsou poměrně koncentrované a před manipulaci s nimi doporučujeme důkladně pročíst návod včetně bezpečnostních pokynů.

Přípravky granulované jsou o poznání méně nebezpečné pro manipulaci, neboť nehrozí potřísnění aplikovaným přípravkem, nicméně, každý granulový přípravek se musí rozpustit a po jeho rozpuštění je již každý přípravek přibližně stejně nebezpečný jako přípravek kapalný v obdobné koncentraci.

Představme si dilema, před které jste postaveni a rovnou si jej i rozeberme na příkladu nákupu přípravku pH mínus.

Který z přípravků použít, jestli pH mínus granulovaný či pH mínus kapalný? Z hlediska chemického lze doporučit použít pH mínus kapalný, nicméně pro bezpečnost práce při úpravě bazénové vody by bylo lepší využít pH mínus granulovaný.

Naše značka doporučuje používat přípravek pH mínus granulovaný pro menší bazény a pro větší bazény již využít přípravek pH mínus kapalný. Toto doporučení reflektuje zejména možnost pohodlného dávkování, kdy malé množství přípravku lépe odměříte v pevné podobě a rovněž se Vám bude dobře rozpouštět. Oproti tomu pokud jste majiteli velkého bazénu, je vhodné aplikovat kapalný přípravek, v ideálním případě pomocí automatického dávkovače. I bez něj ale velké množství kapaliny dobře odměříte a vyhnete se nepohodlnému rozpouštění - tento přípravek Vám přinese jednoznačná pozitiva. Dalším faktorem je, že rozpuštění většího množství pH mínus granulovaný není snadné, přihlédneme-li k tomu, že nádoba na rozpouštění je nejčastěji reprezentována plastovým kbelíkem o objemu 7 až 10 l.

Rozdělení mezi velké a malé bazény je na úrovni 20 000 litrů objemu bazénové vody.

S úpravou pH si není dobré zahrávat, neboť se skutečně jedná o stěžejní parametr, kterému je nutné věnovat velkou pozornost. Kromě toho, když je hodnota pH správně nastavena, budou i spotřeby chlorových či jiných přípravků bazénové chemie nižší, než když je hodnota ph mimo optimální rozsah. V této souvislosti je také vhodné upozornit majitele bazénů na důležitost používání bazénových testerů, kdy kapkové i tabletové testery pH mají obvyklý měřící rozsah hodnoty pH od 6,8 až po 8,1, kdy obě krajní hodnoty neznamenají, že hodnota pH nemůže aktuálně být ještě větší či naopak menší než je uvedená mezní hodnota. Správný výklad naměřených hodnot je následující: naměřil jsem hodnotu 6,8, tedy hodnotu pH musím upravovat přípravkem pH plus, neboť hodnota pH může být i 2. Naproti tomu naměřím-li hodnotu pH 8,1 opět vidím, že je nutné hodnotu pH upravit, protože skutečná hodnota pH může být i 13. Samozřejmě toto jsou příklady spíše extrémní, neboť v průběhu bazénové sezóny je možné předpokládat, že po první optimalizaci hodnoty pH Vám bude hodnota pH oscilovat velice blízko správných hodnot.