Chlornan sodný – tradice v zabezpečení kvality vody

Používání chlornanu sodného při úpravě bazénové vody vychází z dlouholetých zkušeností s touto sloučeninou při vodárenské úpravě vody povrchové či podzemní na vodu pitnou. Ještě předtím sloužil chlornan sodný jako účinné bělidlo, ať už pro textilie z bavlny či polyesteru nebo při výrobě papíru. První průmyslová výroba chlornanových roztoků se datuje do roku 1792, kdy se poprvé začal vyrábět roztok chlornanu draselného pod názvem Eau de Javelle a chlornanu sodného pod jménem Eau de Labarraque. Na počátku 19. století bylo ověřeno použití chloru ve formě chlorové vody a roztoku chlornanu jako dezinfekčního činidla při zhoubné epidemii cholery v Evropě. Roztoky chlornanu sodného o různých koncentracích jsou hlavními dezinfekčními činidly v technologii úpravy vody v České republice dodnes.

Na trhu přípravků bazénové chemie tvoří přípravky na bázi chlornanu sodného osvědčenou a tradiční skupinu kapalných koncentrovaných chlorových přípravků, které jsou mezi provozovateli domácích bazénů široce oblíbené díky spolehlivé účinnosti a příznivé ceně. Chlornan sodný v různých koncentracích je klíčovou složkou např. v přípravcích s názvem Nové Savo či Chlornan sodný stabilizovaný. Přípravky na bázi chlornanu sodného se liší výchozí koncentrací účinné složky – u Nového Sava je deklarován obsah chlornanu sodného na úrovni cca 5%, kdežto u Chlornanu sodného stabilizovaného se pohybuje na úrovni 14 až 16%. Přívlastek stabilizovaný znamená v tomto případě přídavek speciální sloučeniny, která zaručuje stálost a stabilitu produktu v průběhu času  - při skladování tedy nedochází k tak rychlé degradaci účinné složky jako v případě roztoku chlornanu sodného bez stabilizační příměsi. Chlornan sodný stabilizovaný je velmi vhodný pro použití při úpravě bazénové vody v automatických dávkovacích systémech, které po připojení na zásobní barel s roztokem chlornanu sodného stabilizovaného samy kontinuálně dávkují do bazénové vody potřebné množství přípravku. Přípravek Nové Savo je vhodný jednak pro přímou aplikaci (po předchozím naředění v malém množství bazénové či pitné vody) do bazénu nebo jej lze použít jako účinný čistič na bazénové plochy či bazénové příslušenství, stejně jako při běžném úklidu ploch a povrchů v domácnosti. Nové Savo neobsahuje žádná vonná aditiva či barviva.

Princip fungování chemických přípravků bývá někdy zahalen tajemství. Je otázkou, zda to vyplývá z obecně rozšířené obavy před čímkoliv, co má něco jen trochu společného s výrazem chemie či to vychází z počátečních, ne příliš pozitivních, zkušeností z kontaktu s tímto vyučovacím předmětem ještě na základní či střední škole. Chemie se svou nízkou popularitou mezi žáky obvykle řadí na přední místa společně s matematikou či fyzikou. Je to velký dluh vzdělávacího systému vůči žákům, protože průběh a princip chemických reakcí, stejně jako přírodní fyzikální, chemické i matematické zákony tvoří podstatu všech přírodních dějů na naší planetě i celém vesmíru. Jak tedy chlornanové roztoky ve vodách působí? Působením sloučenin s obsahem aktivního chloru dochází účinkem kyslíku k oxidaci v buňce ve stavu zrodu a vzniku chlorovaných organických sloučenin, toxických pro buňku. Aby bylo zaručeno kontinuální působení aktivního chloru v bazénové vodě, je dávkování přípravku voleno tak, aby v bazénové vodě existovala zůstatková koncentrace aktivního chloru v doporučovaném rozmezí 0,3 až 0,6 mg/l, s maximem 1 mg/l. Při vyšším znečištění bazénové vody organickými látkami je nutné dávku úměrně zvýšit tak, aby byla zbytková koncentrace aktivního chloru zachována. Existence chlornanu sodného ve vodě je závislá na teplotě, slunečním svitu a aktuální hodnotě pH bazénové vody. Pro bazénovou vodu je doporučováno optimální rozmezí hodnot pH vody 6,8 až 7,5. V této oblasti pH se chlornan sodný ve vodě vyskytuje hlavně ve formě kyseliny chlorné, která má výrazně vyšší oxidační účinky než samotný chlornanový aniont. Okolo hodnoty pH 7,4 jsou obě formy výskytu – kyselina chlorná a chlornanový anion - zhruba v rovnováze a nad touto hodnotou začíná převládat chlornanový anion. Z uvedeného vyplývá důležitost praktického významu znalosti hodnoty pH bazénové vody a udržování tohoto parametru v doporučovaném intervalu.