Přípravky bazénové chemie na bázi aktivního chloru

Používání chloru jako účinné látky pro hygienické zabezpečení bazénové vody vychází z dlouholeté tradice vodárenské úpravy vody povrchové či podzemní na vodu pitnou. Používání chloru a jeho sloučenin k hygienickému zabezpečení vody patří mezi tradiční a osvědčené postupy. Výhodou aplikace chloru či jeho sloučenin během vodárenských procesů je jejich nízká cena, dostupnost a jednoduchost dávkovacích zařízení. Nelze opomenout ani relativně dobrou stálost chloru a jeho sloučenin ve vodných roztocích. Nejčastěji se při vodárenské úpravě vody používá kapalný chlor nebo chlor ve formě koncentrovaného chlornanového roztoku. Do bazénu se používá často ve formě granulátu v přípravcích typu chlor šok.

 

V souvislosti s formou výskytu chloru ve vodě je nutné zdůraznit, že rozpuštěný chlor jako takový se vlastně ve vodě za běžných podmínek nevyskytuje. V oblasti hodnoty pH 6 až 8 (hodnoty pH odpovídající většině pitných vod) se chlor ve vodě nachází ve formě kyseliny chlorné a chlornanového aniontu s tím, že chlornanový aniont lze očekávat při hodnotě pH nad 7,4. Z výše uvedeného vyplývá, že v rozmezí hodnot pH, které jsou doporučeny jako optimální pro udržení žádoucí kvality bazénové vody (hodnota pH 6,8 až 7,5), je převažující formou výskytu chloru kyselina chlorná. To je z hlediska hygienického zabezpečení vody vítáno, protože právě kyselina chlorná má ze všech forem výskytu aktivního chloru nejvyšší baktericidní účinky.

CHLORNAN SODNÝ

Koncentrovaný roztok chlornanu sodného (koncentrace 14 až 16 %) našel své uplatnění i při úpravě vody bazénové (často se objevuje pod oznašením Tekutý chlor do bazénu). Je stabilní součástí portfolia přípravků bazénové chemie na bázi aktivního chloru a mezi provozovateli domácích bazénů má své věrné zákazníky díky příznivé ceně a spolehlivému působení. Jedná se o osvědčený přípravek pro hygienické zabezpečení vody, který při pravidelném dávkování a udržení doporučené koncentrace aktivního chloru v bazénové vodě (0,3 až 0,6 mg/l s maximem 1 mg/l) ve většině případů udrží bazénovou vodu v optimální kvalitě pro koupání a odpočinek. Výhodou roztoku chlornanu sodného je snadné dávkování – přípravek lze po naředění dle pokynů výrobce aplikovat přímo do bazénové vody nebo je možné použít automatické dávkovače, které jsou po napojení na zásobník s chlornanem sodným (o objemu 25 nebo 50l) schopné zabezpečovat kontinuální dávkování přípravku do bazénové vody.

TABLETY DO BAZÉNU

V průběhu několika posledních let si provozovatelé domácích bazénů oblíbili přípravky bazénové chemie ve formě tablet, buď jednosložkových (např. Chlorové tablety) nebo multifunkčních (např. Trio tablety, Duo tablety, Multifunkční tablety 5v1, Komplex 5v1 a jiné). A není divu. Dávkování tabletových přípravků je velmi snadné, není třeba nic ředit ani rozpouštět. Tableta bazénového přípravku se umístí do plováku, skimmeru či dávkovače tablet a to je v podstatě vše – rozpouštěním tablety se uvolňují účinné látky z tablety do vody a díky proudění vody (zapnutá filtrace) se distribuují do celého objemu bazénu. Tabletové přípravky obsahují účinné složky v koncentrované podobě a v žádném případě není vhodné je vkládat přímo do bazénu na jeho dno, protože by mohlo dojít k poškození materiálu, ze kterého je bazén vyroben. Tabletové přípravky chlorové chemie vždy obsahují chlorovou složku, kterou nejčastěji tvoří některá z chlorovaných organických sloučenin. Multifunkční tablety navíc obsahují další sloučeniny, schopné ovlivnit důležité parametry bazénové vody a procesy, v bazénové vodě probíhající. Nejčastěji se jedná o úpravu a udržení hodnoty pH bazénové vody v optimálním rozmezí (doporučovaný interval hodnoty pH bazénové vody je 6,8 až 7,5), stabilizaci sloučenin vápníku a hořčíku v rozpustné formě a eliminaci vzniku nežádoucích inkrustů na stěnách bazénu či bazénovém příslušenství, usnadnění odstraňování nečistot z bazénové vody díky změně jejich povrchového náboje a následnému sloučení do větších celků, dobře odstranitelných bazénovou filtrací, projasnění vody či odstranění nežádoucích zelených či hnědých řas z bazénové vody. Díky schopnosti komplexní údržby bazénové vody si bazénové tablety i přes svou poněkud vyšší cenu oproti kapalným či granulovaným přípravků našly své pevné místo na trhu bazénové chemie a jsou mezi provozovateli domácích bazénů díky své jednoduché aplikaci velmi žádány.

CHLOR DO BAZÉNU

Mezi přípravky bazénové chemie na bázi aktivního chloru mají své nezastupitelné místo koncentrované kapalné či granulované produkty, jejichž účinné složky dokážou rychle a spolehlivě navýšit koncentraci aktivního chloru v bazénové vodě. Použití takových přípravků (na trhu označovaných obvykle Chlor šok nebo Chlor shock) má své nezastupitelné místo při startu nové koupací sezóny, kdy je třeba rychle nachlorovat čerstvě napuštěný bazén, nebo v situaci, kdy v průběhu koupací sezóny dojde k náhlému zhoršení kvality vody a je třeba rychle zvýšit koncentraci aktivního chloru na optimální hodnoty.

Anorganické i organické sloučeniny chloru mají své stálé místo mezi účinnými přípravky bazénové chemie pro úpravu bazénové vody. Díky neustálému vývoji nových produktů je aplikace moderních chlorových přípravků velmi snadná a jejich účinné složky spolehlivě ochrání Vaši bazénovou vodu a udrží její žádoucí kvalitu.