Nevítaní hosté v domácím bazénu – zelené vodní řasy

Léto je v plném proudu, nicméně mne napadají slova pana spisovatele Vančury, vložená do úst jedné z postav Rozmarného léta – Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Kde jsou vlídné letní dny, zalité sluncem, s mírným vánkem a vysokou bezmračnou oblohou, obvyklé v našich krajích? Letošní počasí je rozmarné jak krásná žena – sluneční paprsky obratem střídají přívalové deště, při kterých nejsou výjimkou ani ledové kroupy, a pokud zrovna neprší, díky vysoké vlhkosti vzduchu pobyt venku připomíná exkurzi do prádelny za plného provozu.

Rozkolísanost letošního počasí a jeho hrozivé extrémy mají nepříznivý vliv i na údržbu vody v domácích zahradních bazénech a kladou větší nároky na udržení její žádoucí kvality. Více než kdy jindy je třeba o kvalitu bazénové vody vhodným způsobem pečovat a průběžně monitorovat její nejdůležitější parametry, abychom dokázali včas podchytit počínající zhoršení kvality bazénové vody a nebyli nemile překvapeni pohledem na svůj bazén, který se z průzračné modré skokově změnil na hnědozelenou nevábnou břečku.

ŘASY V BAZÉNU

Vodní hrátky v domácím bazénu v letním období nám může zkomplikovat výskyt nežádoucích řas v bazénové vodě. Řasy (tedy jednobuněčné nižší rostliny) jsou v našich krajích standardní a běžnou součástí fytoplanktonu přírodních stojatých nebo pomalu tekoucích vod, nicméně v umělých bazénech jsou přirozeně nežádoucí, protože jednak zhoršují senzorické vlastnosti vody, ale hlavně produkty metabolismu některých druhů řas (např. sinic), které jsou uvolňovány do okolního vodního prostředí, patří mezi biologicky aktivní látky a zásadně ovlivňují fyzikální a chemické vlastnosti vody. Cyanotoxiny mohou plavcům způsobovat těžké kontaktní alergie, včetně následného poškození jater a nervového systému. Výše uvedené platí hlavně pro přírodní vody s masivním výskytem sinic, nicméně ani v domácím bazénu není vhodné případný výskyt nežádoucích řas podceňovat.

Bazénová voda, která obsahuje nedostatečné dávky oxidačních činidel (aktivního chloru nebo kyslíku) je pro řasy vhodným životním prostředím. Spory řas bývají do bazénu přeneseny větrem a nacházejí zde vhodné podmínky k růstu a rozmnožování – příznivou teplotu a dostatek slunečního záření. Řasy se v bazénové vodě vyskytují buď volně ve vodním sloupci, tedy v celém objemu bazénové vody, nebo tvoří přisedlé kolonie na stěnách, dně a bazénovém příslušenství – všude tam, kde je dostatek světla a tepla. Rychlost růstu populace některých řas je srovnatelná s rychlostí rozmnožování bakterií, takže může dojít k opravdu nepříjemnému překvapení v podobě skokového zhoršení kvality bazénové vody.

KONTROLA PH BAZÉNOVÉ VODY

Je velmi důležité kontrolovat hodnotu pH bazénové vody a aktuální koncentraci aktivního chloru (v případě, že k úpravě bazénové vody používáte přípravky chlorové chemie) nebo kyslíku (pokud aplikujete do bazénu přípravky na bázi aktivního kyslíku). Bez pravidelného monitoringu hodnoty pH se neobejdeme ani u bazénů, vybavených salinizačními jednotkami, protože při samotném procesu elektrolytického rozkladu roztoku chloridu sodného se hodnota pH samovolně zvyšuje, takže je třeba během koupací sezóny dávkovat do bazénové vody přípravky pro snížení pH tak, aby se hodnota pH nacházela v doporučovaném rozmezí 6,8 až 7,4.

Vlastní kontrolu těchto dvou stěžejních parametrů bazénové vody je vhodné provádět 1x týdně, pokud možno večer, po skončení koupání. Výhodou tohoto postupu je skutečnost, že bazénová voda je po vodních hrátkách homogenně promíchána, takže odebrané vzorky budou mít dobrou vypovídající hodnotu o vlastnostech vody v celém objemu bazénu, a také fakt, že v případě potřeby můžete ihned nadávkovat vhodné přípravky bazénové chemie, aniž by to omezovalo využití bazénu další den.

LIKVIDACE ŘAS

Na trhu přípravků bazénové chemie najdete speciální produkty – obvykle pod názvem algicidy, cíleně určené na likvidaci řas v bazénu. V případě, že speciální algicidní přípravek po ruce nemáte, můžete operativně využít přípravky bazénové chemie na bázi aktivního chloru a bazénovou vodu šokově nachlorovat tak, aby výsledná koncentrace aktivního chloru v bazénové vodě byla alespoň 4 mg/l. Přípravek nadávkujte dle pokynů výrobce do bazénové vody při zapnuté bazénové filtraci tak, aby došlo k rozmíchání v celém objemu bazénu. Poté vypněte bazénovou filtraci a nechte přípravek působit. Populace zelených řas není schopna odolávat vysokým koncentracím aktivního chloru, což dobře poznáte podle toho, že buňky řas mění barvu z původní zelené na různé odstíny hnědé. Následně řasy z bazénové vody dobře odstraníte po aplikaci vločkovače pomocí bazénového vysavače. Podrobnější popis řešení problémů najdete v článku "Péče o bazénovou vodu"

ZÁVĚR

Obecně platí, že prevence je vždy snadnější a ekonomicky výhodnější než řešení nepříjemných následků. Proto je důležité v extrémních letních dnech o domácí bazén důsledně pečovat a pravidelně ošetřovat bazénovou vodu vhodnými přípravky bazénové chemie na bázi aktivního chloru nebo kyslíku a udržovat tak potřebné koncentrace těchto oxidačních činidel v doporučovaných hodnotách. Nedávejte řasám ve Vašem bazénu šanci – bazén je tu pro Vás, nikoliv pro ně.