Akutní znečištění bazénové vody – kuriozity z praxe

Naši zákazníci se na nás standardně obracejí s dotazy, vztahujícími se ke každodennímu provozu domácích bazénů a údržbě bazénové vody. Jak jde čas, sem tam se mezi víceméně běžnými otázkami objeví úsměvná kuriozita, která sice na počátku veselost až tak nevzbuzuje (zvláště ne na tváři vlastníka bazénu), ale rychlá náprava a zdárné vyřešení netypického problému vede i k jeho konečné spokojenosti.

Své obvykle mohou vyprávět majitelé domácích nezastřešených bazénů, zapuštěných do terénu. V horkém letním období je taková vodní plocha velkým lákadlem pro volně žijící zvířata, a pokud přiléhající pozemek není dobře zabezpečen, můžeme se dočkat (hlavně v noci a nad ránem) nevítané návštěvy, která sice původně hledala jen vodu a případné zchlazení, nicméně bazén se stal pro ni pastí. Pro malá zvířata to bohužel většinou znamená rozsudek smrti, ale větší savci – srnky, divoká prasata, apod. – obvykle při snaze o únik z bazénu způsobují velký hluk, který následně zburcuje spáče a majitel bazénu může situaci urychleně řešit. Při vyprošťování nežádoucího návštěvníka z bazénu je třeba dbát přiměřené opatrnosti, abychom se sami nezranili, a spíše než přímé tahání zvířete ven je vhodné umožnit mu dostat se z vody např. pomocí prkna nebo žebříku, spuštěného z okraje bazénu. Ať už jsou záchrana a vyprošťování zvířete jakkoliv rychlé a šetrné, pro divoké zvíře to vždy znamená velký stres a i když má celé dobrodružství šťastný konec v podobě přežití nezvaného návštěvníka, radost nám rychle zkalí pohled do domácího bazénu. V původně jiskřivé a průzračné bazénové vodě se v lepším případě vznášejí chomáče chlupů a exkrementy nezvaného nočního hosta, pokud se ale události vyvíjejí podle horšího scénáře, plave bez života v bazénu i tělo nebohého zvířete. V obou případech se domácí bazén stává pro naše vodní radovánky okamžitě nepoužitelným a je třeba nežádoucí znečištění bazénové vody obratem řešit. Návod, jak v takovém případě postupovat, najdete v jednom z našich předchozích článků, který se zabývá specifickým znečištěním bazénové vody, vedeným zlým úmyslem.

Vystopovat příčinu náhlého zhoršení jakosti bazénové vody v domácím zahradním bazénu je leckdy poměrně složité a těžko představitelné, jako např. v případě vzorku vody, který přinesl nešťastný majitel menšího domácího bazénu na volně přístupné parcele vedle rozestavěného rodinného domu s tím, že bazénová voda náhle změnila barvu z původního modrého odstínu na zelený. V malém objemu vzorku nebyl nežádoucí barevný odstín vody na první pohled prostým okem patrný, nicméně voda velice intenzivně voněla po pomerančovém sirupu.

Pokud při koupání nebo prostém pohledu na domácí zahradní bazén máte podezření, že došlo ke změně některých vlastností bazénové vody, pokuste se identifikovat příčinu tohoto stavu. To bývá poměrně jednoduché v případě výskytu viditelných cizorodých látek v bazénové vodě (bahno, vrstva oleje na hladině, nežádoucí pevné předměty v bazénu), nicméně v případě kontaminace bazénové vody látkami snadno s vodou mísitelnými se majiteli domácího bazénu původce znečištění nemusí podařit odhalit. Každá situace vyžaduje obvykle odlišný postup, takže nelze předložit paušální návod, který by vyřešil vše. V případě jakýchkoliv pochybností o kvalitě bazénové vody ve Vašem domácím bazénu či náhlém zhoršení jejích vlastností nabízíme našim zákazníkům konzultace po telefonu, mailem nebo dle možností i přímo na místě, včetně posouzení vzorku vody v naší technologické laboratoři. Většinu případů nežádoucího znečištění bazénové vody je možné vyřešit bez toho, že by bylo nutné celý bazén kompletně vypouštět. Je ale třeba krizovou situaci řešit okamžitě, každá zbytečná prodleva obvykle kvalitu bazénové vody dále zhoršuje, k čemuž samozřejmě nemalou měrou přispívá v koupací sezóně i vyšší teplota a intenzivní sluneční svit.

Stejně jako v jiných oborech lidské činnosti je nejlevnějším opatřením pro udržení žádoucí kvality bazénové vody v domácím bazénu prevence. Pro napouštění domácího bazénu doporučujeme volit zdroj vody prověřené kvality, tedy buď použít pitnou vodu z veřejného vodovodu, jejíž vlastnosti jsou provozovatelem pravidelně monitorovány, nebo je možné k napouštění domácího bazénu využít i dostupný zdroj podzemní vody, nicméně v takovém případě velmi doporučujeme provést alespoň krácený rozbor této vody, abychom měli základní představu o jejím složení a parametrech. Neméně důležitou podmínkou k dlouhodobému udržení optimálních vlastností bazénové vody během náročné koupací sezóny je používání kvalitních a účinných přípravků bazénové chemie, pravidelné čištění bazénových stěn a dna od sedimentovaných nečistot, péče o filtrační materiál bazénové filtrace a pravidelná údržba ploch, přiléhajících k domácímu bazénu. Důkladné zabezpečení pozemku zabrání volně žijícím zvířatům v přístupu do okolí bazénu, což jim v konečném důsledku může zachránit život a nám ušetřit náklady na čištění vody. V okolí bazénu v žádném případě nelze manipulovat s látkami, které by mohly fatálním způsobem znehodnotit bazénovou vodu a životní prostředí obecně (barvy, rozpouštědla, pohonné hmoty, oleje, hnojiva apod.).  Našim zákazníkům doporučujeme v případě, kdy bazén nevyužívají pro koupání a vodní hrátky, vždy používat krycí nebo solární plachty k ochraně bazénové vody před znečištěním z okolního prostředí. V případě, že domácí bazén nebudeme využívat delší dobu (pracovní cesta, dovolená apod.), je zakrytí domácího bazénu samozřejmostí.