Jak zazimovat bazén

Zazimování bazénového příslušenství je oproti zazimování bazénu nepatrně jednodušší, neboť se zpravidla nejedná o tak rozsáhlý zásah. Nejprve je nutné veškeré drobné bazénové příslušenství, jako jsou síťkyplovákykartáčeteleskopické tyče a další očistit a bezpečně uložit, aby bylo vše chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy zimního období. Jak zazimovat bazén dál? Následně je nutné před přicházející zimou zabezpečit i součásti bazénové technologie, které již vyžadují větší péči:

 

Protiproudy – protiproudy u venkovních bazénů jsou nejčastěji mobilní. Po skončení koupací sezony je nutné uklidit zařízení do suché větrané místnosti. Před tím je nutné omýt povrch a především důkladně vylít veškerou vodu, která je obsažena v čerpadle.

 

Kartušová filtrace – filtr odpojte od bazénu, důkladně omyjte vnitřek kartušové filtrace a nechte jej vyschnout. Speciální péči věnujte kartuši samotné. Důkladně ji omyjte za použití Čističe filtrů, který je tím nejlepším, co Vám zajistí dlouhodobou funkčnost Vaší kartušové filtrace. Po omytí a vyschnutí filtraci sestavte a uložte do větrané místnosti (místnost nemusí být vytápěná, ale teploty by neměly klesnout pod bod mrazu).

 

Písková filtrace – toto srdce čištění a údržby bazénu je nutné alespoň jednou za rok důkladně vyčistit a připravit tak na příští sezónu. Před jakoukoliv další manipulací je nutné filtrační náplň vyprat, abychom se zbavili všech nečistot, zachycených filtrem v průběhu posledního provozu bazénu. Následně bazénovou filtraci odpojte od bazénu a vypusťte veškerou vodu, nacházející se uvnitř. Poté vyjměte filtrační náplň a ponechte jí rozprostřenou na rovné ploše, aby proschla (jestliže mokrý filtrační písek ponecháte ve filtrační jednotce, vystavujte se riziku kontaminace filtračního materiálu nekontrolovatelným pomnožením nežádoucích mikroorganismů, pro které je vodní prostředí a teploty nad bodem mrazu dostatečnou podmínkou k životu). Proschlý filtrační písek uložte do uzavřené nádoby a v příští sezóně opět použijte. Pamatujte, že životnost filtrační náplně je dva až tři roky, poté je nutná výměna celého filtračního materiálu. Pokud je filtrační písek z Vaší filtrační jednotky na konci doby použitelnosti v bazénové technologii, nevyhazujte jej, ale po promytí a proschnutí jej uschovejte a použijte např. jako posypový materiál v zimním období nebo na jaře po smíchání se zeminou jako prolehčení půdy.

 

Bazénovou filtraci a její rozvody rozeberte, omyjte, dobře propláchněte vodou a nechte uschnout. Poté bazénovou filtrační jednotku znovu sestavte, aby se její vnitřek nekontaminoval prachem a dalšími nečistotami z prostředí.

Spojovací hadice – bazénové hadice propláchněte a nechte vyschnout. Následně je uložte tak, aby nedošlo k jejich poškození a přelámání.