Zhoršení počasí není důvodem k omezení péče o domácí bazén – právě naopak

Po nadprůměrně teplém dubnu přišla v druhém květnovém týdnu chladná sprcha – vlídné a teplé jaro nás opustilo a ukázalo naopak svou odvrácenou studenou tvář. Na jaře bohužel s teplotními výkyvy a střídajícími se přeháňkami a dny, zalitými sluncem, musíme počítat, ale je pravda, že mírná zima a nádherný duben leckoho ukolébaly nadstandardním příslibem tepla a slunce. Pro řadu provozovatelů domácích bazénů to byl nepřehlédnutelný signál k zahájení nové koupací sezóny a k uvedení domácího bazénu do provozu po zimní přestávce. Rozmarný květen ale rozjezd letošní koupací sezóny trochu zpomalil a připomněl nám prastarou zkušenost, že jarní počasí prostě rozmarné a vrtošivé je.

Mnozí provozovatelé domácích bazénů jsou nyní v situaci, kdy je bazén napuštěn, bazénové technologie zapojeny a připraveny, bazénová voda po zimní přestávce patřičným způsobem ošetřena – prostě vše je již nachystáno. Jen ta teplota bazénové vody jaksi od koupání odrazuje. Vzhledem k tomu, že některých částech České republiky zvlášť v posledním týdnu klesá teplota místy až k bodu mrazu, není se co divit. V těchto dnech je koupání v domácím zahradním bazénu spíše pro skutečné otužilce a s tou pravou letní relaxací nemá mnoho společného. V průběhu minulého týdne Český hydrometeorologický ústav vydal varování před možností intenzivních srážek, což je pro provozovatele domácích bazénů další nepříznivá zpráva. Nevěšme však hlavy, podle zmíněné instituce by v následujících dnech mělo být už jenom lépe a zbytek května by měl být teplý a slunečný.

Bylo by chybou domnívat se, že pokud domácí zahradní bazén nevyužíváme ke koupání a vodním hrátkám, není třeba o bazénovou vodu pečovat. Přesto se mezi uživateli domácích bazénů každou sezónu pár takových najde. Je třeba si uvědomit, že voda, včetně té bazénové, není uzavřený systém, ale probíhají v ní reakční děje, směřující sice k ustálenému rovnovážnému stavu, nicméně díky vnějším vlivům z okolního přírodního prostředí je dosažení stálé rovnováhy jen teoretické. Přípravky bazénové chemie slouží primárně k udržení žádoucí kvality bazénové vody a jejích nejdůležitějších ukazatelů (hodnota pH, koncentrace aktivního chloru, bromu nebo kyslíku) v doporučovaných rozmezích. Pokud vodu v domácím bazénu ponecháme samu sobě, i v těchto chladnějších dnech může dojít k procesům, které její kvalitu skokově zhorší a náprava takového stavu bude složitá a náročná.

Pokud předpokládáte, že se v blízkém časovém horizontu objeví intenzivní srážky, vždy je na místě domácí zahradní bazén přikrýt ochrannou krycí plachtou nebo alespoň solární folií. Zabráníte tak vnosu nežádoucího znečištění z atmosféry a okolního prostředí do bazénové vody. I když momentálně jarní teploty zatím koupání příliš nepřejí, udržujte kvalitu bazénové vody i ve dnech, kdy bazén nevyužíváte, osvědčenými přípravky bazénové chemie a pokračujte pravidelně v jejich dávkování. Díky absenci intenzivního slunečního záření a nižším teplotám možná při pravidelném monitoringu základních parametrů bazénové vody (hodnota pH a koncentrace aktivního chloru) zjistíte, že intervaly dávkování přípravků bazénové chemie můžete mírně prodloužit, protože bazénová voda není vystavena takové zátěži jako v horkých letních dnech. Rozložení dávkování přípravků bazénové chemie do delšího časového intervalu v chladnějších dnech je naprosto v pořádku, pokud bazénová voda vykazuje optimální hodnoty koncentrace aktivního chloru a pH. Nikdy by ale neměla nastat situace, kdy Vás momentální chladnější počasí v rozmezí dvou či tří týdnů ukolébá a protože bazén momentálně nevyužíváte, nebudete ani o bazénovou vodu průběžně pečovat. Nežádoucí procesy v bazénové vodě, vedoucí ke zhoršení její kvality, probíhají samozřejmě i za těchto nižších teplot, jen pomaleji. Plíživé zhoršování kvality bazénové vody nemusíme dostatečně brzy zpozorovat, a při návratu teplého letního počasí můžeme být nemile zaskočeni.

Věnujte svému domácímu bazénu péči, jakou si oprávněně zaslouží. Až se k nám vrátí teplé slunečné dny, bude Váš domácí bazén opět místem pro relaxaci a příjemný odpočinek s Vašimi blízkými a přáteli.