Filtrační písky a zeolity – osvědčené filtrační materiály pro bazénové filtrace

Srdcem každé bazénové technologie domácího bazénu je bazénová filtrace a její filtrační médium. Provozovatelé domácích bazénů používají k filtračnímu čištění bazénové vody buď kartušové nebo pískové filtrace. Každá z nich filtruje bazénovou vodu na jiném principu – zatímco u pískové filtrace se jedná o tzv. filtraci objemovou neboli hloubkovou, kartušové filtrační jednotky pracují způsobem filtrace na přepážce. Kartušové filtrace se používají pro čištění vody procesem filtrace hlavně v malých domácích bazénech zhruba do objemu přibližně 10 až 15 m3 bazénové vody. Jednotka kartušové filtrace obsahuje výměnnou vložku, tvořenou upevněným skládaným filtrem z netkané textilie. Tato filtrační vložka se po vyčerpání filtrační kapacity mění za novou. Účinnost kartušových bazénových filtrací v porovnání s filtracemi pískovými je nižší a pro větší domácí bazény nejsou doporučovány.

Pískové filtrace jsou osvědčenou součástí bazénové technologie. Stejně jako první přípravky bazénové chemie svou podstatou a účinnými složkami vycházely z tradičních vodárenských postupů při výrobě pitné vody, tak i filtrační procesy, probíhající v bazénových filtračních jednotkách, jsou jejich obdobou. Na rozdíl od vodárenských technologií, kde se používají k filtraci vody tzv. otevřené filtry (evropské filtry) a filtrace probíhá za atmosférického tlaku, jsou bazénové pískové filtrace vybaveny čerpadlem, jehož činnost umožňuje proudění bazénové vody přes filtrační materiál.

Nejběžnějším filtračním materiálem, používaným v bazénových filtračních jednotkách, je křemenný filtrační písek o třech velikostních frakcích – 0,4 až 0,8 mm, 0,6 až 1,2 mm a 1 až 2 mm. Jednotlivá zrna křemenného písku mají ostré hrany, což zaručuje dobrou mezerovitost filtrační náplně, tedy poměr objemu pórů mezi jednotlivými pískovými zrny k celkovému objemu pískového filtru. Volnými póry a kanálky mezi jednotlivými pískovými zrny proudí během filtračního procesu bazénová voda a dochází k zachycování suspenzí na povrchu zrn filtrační náplně. Na samotném zachycení suspenze na pískových zrnech se podílejí slabší adhezní síly, ale hlavně hydrodynamické síly v rychlostním poli proudící vody. Zachycené nečistoty na hranách pískových zrn zvyšují tlakovou ztrátu na filtru a proto je nutné filtrační cyklus střídat s pracím cyklem, kdy dochází k odstranění zachycených nečistot a obnovení filtračních vlastností bazénového pískového filtru.  Střídáním filtračního a pracího cyklu dochází postupem času k obrušování ostrých hran pískových zrn a k jejich zaoblování, což snižuje volný prostor mezi zrny a účinnost filtrace. Proto je vhodné filtrační náplň pískové filtrace zhruba jednou za dva až tři roky vyměnit. Původní písek není třeba vyhazovat, po usušení je možné ho např. smíchat se zahradní zeminou a použít jej tak k jejímu odlehčení, nebo uschovat na zimu a využít ho jako posypový materiál.

Méně běžnou filtrační náplní bazénových filtrací jsou zeolity. Jedná se o přírodní nebo průmyslově vyráběné porézní materiály na bázi hlinitokřemičitanů alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, které se vyznačují oproti klasickému písku mimo příznivých filtračních parametrů také obrovskou absorpční schopností, díky které jsou schopné vázat z vody i některé rozpuštěné látky (např. amonné ionty) a fungovat tak jako katexy – iontoměniče kladně nabitých iontů. Zeolitové filtrační náplně jsou využívány hlavně při úpravě menších objemů vody, oceňují je hlavně akvaristé, ale zeolit může dobře fungovat jako filtrační a absorpční materiál v bazénových filtracích malých domácích bazénů. Jistou nevýhodou je jeho křehkost – drobná zeolitová drť může způsobovat tlakovou ztrátu na filtru. Čištění zeolitových filtračních náplní se provádí proplachem čistou vodou, kdy se odstraňují zachycené suspenzní nečistoty. Regenerace zeolitu jako ionexu probíhá pomocí 10 % roztoku chloridu sodného – propláchnutá zeolitová filtrační náplň se ponechá zhruba 6 až 10 hodin (nejlépe přes noc) ponořená ve zmíněném roztoku a následně se promyje čistou vodou.

Vhodné filtrační médium je alfou a omegou celého procesu filtrace. Vždy je nutné řídit se doporučením výrobce bazénové filtrace.