Bazénové pískové filtrace

Průběžná péče o domácí bazén a kontinuální údržba optimální kvality bazénové vody je klíčovým úkolem každého majitele domácího bazénu během letní koupací sezóny. Mimo aplikace vhodných přípravků bazénové chemie má při úpravě bazénové vody své nezastupitelné místo i jednotka bazénové pískové filtrace. Majitelé malých zahradních bazénů často váhavě zvažují investici do kvalitní pískové filtrace a spokojí se s její levnější alternativou – filtrací kartušovou, ale pokud uvažujete o pořízení středního či velkého domácího bazénu, bez kvalitní bazénové pískové filtrace se rozhodně neobejdete. V rámci objektivity je třeba zmínit i další technologické varianty filtračních systémů domácích bazénů, např. speciální membránové filtrační vaky, ale jejich zastoupení není zatím příliš rozšířené, hlavně díky poměrně vysokým pořizovacím nákladům celé technologie.

Jednotka bazénové pískové filtrace umožňuje odstraňování suspenzních nerozpuštěných nečistot z bazénové vody filtrací ve vrstvě zrnitého materiálu, tedy tzv. hloubkovou neboli objemovou filtrací. Voda pod tlakem protéká filtračním ložem shora a nežádoucí nerozpuštěné nečistoty se zachycují na ostrých hranách a členitém povrchu jednotlivých zrn filtrační náplně. Filtrační lože je uloženo v uzavřené tlakové nádobě, v jejíž horní části je umístěn šesticestný ventil, regulující režim technologického nastavení chodu bazénové filtrace. Mimo fáze filtrace a fáze praní (proplachu filtračního lože) je možné pomocí šesticestného ventilu nastavit výplach filtračního lože (krok, následující po praní filtrační náplně), cirkulaci bazénové vody (obtok vody mimo filtrační lože), vypouštění znečištěné vody přímo do odpadu (odpad) a nakonec i možnost uzavření veškerého průtoku bazénové vody do bazénové filtrace a bazénu. Vlastní filtrační cyklus se skládá z fáze filtrace bazénové vody, kdy dochází k zadržení nečistot v náplni bazénové filtrace, a fáze praní filtrační náplně, kdy naopak dochází k jejich vyplavování z filtračního lože a odtoku prací vody spolu s nečistotami do odpadu mimo technologický okruh domácího bazénu. Nutnost praní filtrační náplně bazénové filtrace obvykle signalizuje pokles tlaku (tlaková ztráta), způsobený zachycenými nečistotami ve filtračním loži, případně průnik nečistot z lože bazénové filtrace spolu s filtrovanou vodou zpět do bazénu.

Každý, kdo přemýšlí o výběru té správné bazénové pískové filtrace, by měl zohlednit hlavně velikost bazénu. Při výběru filtrační jednotky je tedy důležité vědět, jaký objem má váš domácí bazén, jakým způsobem upravujete bazénovou vodu i jaké bazénové příslušenství chcete v budoucnu případně k bazénové filtraci připojit. Během koupací sezóny je vhodné, aby chod bazénové filtrace probíhal minimálně v takovém režimu, který odpovídá přefiltrování celého objemu bazénu přes filtrační lože během šesti až osmi hodin. Pravidelné filtrování bazénové vody v průběhu koupací sezóny by mělo být naprostou samozřejmostí, i když bazén momentálně k vodním hrátkám nepoužíváte. Je tedy zřejmé, že při výběru vhodné bazénové filtrace je třeba dávat přednost prověřeným značkám a kvalitním a osvědčeným materiálům – vždyť se jedná o zařízení, které pracuje během koupací sezóny opravdu denně.

Nejběžnějším filtračním materiálem, používaným v bazénových filtracích domácích bazénů, je v dnešní době ostrohranný křemenný filtrační písek z českých pískoven, ostře tříděný na danou zrnitost (obvykle 0,6 až 1,2 mm). Své spokojené příznivce si ale nacházejí i různé druhy přírodních filtračních zeolitů či průmyslově vyráběné ostrohranné filtrační sklo. U všech těchto materiálů dochází postupem času k různě rychlé intenzitě obrušování jednotlivých zrnek, což vede k pomalu klesající schopnosti filtrační náplně zachycovat suspenzní nerozpuštěné nečistoty. Pak nastává čas výměny filtrační náplně za novou. Opotřebovaného filtračního písku či zeolitu ale není třeba se definitivně zbavovat, dobře poslouží jako inertní posypový materiál v zimním období či jako přídavek do zahradního substrátu.

K technologickému okruhu bazénové pískové filtrace je možné připojit různé typy bazénových vysavačů, ať už ručních či poloautomatických, které velmi usnadní údržbu bazénové vody a podstatnou měrou zjednoduší čištění bazénových stěn i dna.