Vápník a hořčík v bazénové vodě – snadné řešení nežádoucích projevů jejich vyšších koncentrací

Úprava bazénové vody v domácím bazénu pomocí přípravků bazénové chemie vychází ze základních ukazatelů a parametrů plnící vody, tedy jejích vlastností. Ať už se jedná o vody pitné z veřejného vodovodu nebo o vody podzemní ze soukromého vrtu nebo studny, jejich vlastnosti se primárně odvíjejí od geologického prostředí, se kterým přicházejí do styku při svém pohybu horninami zemské kůry. Kvalitu a výsledné vlastnosti vody samozřejmě také ovlivňují vodárenské procesy při úpravě surové vody na vodu pitnou. To jsou obvykle ale žádoucí změny, vedoucí k vyšší kvalitě výsledného produktu.

Některé vody přicházejí při průchodu zemskou kůrou do kontaktu s hlinitokřemičitany, vápenci, dolomity či sádrovci, což jsou horniny, mající vysoký podíl vápenatých nebo hořečnatých iontů. V případě, že podzemní voda obsahuje vyšší množství rozpuštěného oxidu uhličitého, velmi dobře uvedené horniny rozpouští a následně se obohacuje vápníkem či hořčíkem.

V souvislosti s obsahem vápníku a hořčíku ve vodě se často používá termín „tvrdost vody“. Tato asociace není ale zcela přesná – projevy vyšších koncentrací vápníku a hořčíku ve vodě se podstatně liší a nelze se tedy hromadně vyjadřovat o jejich společném působení na materiály, přicházející do styku s takovou vodou. Z hlediska vzniku inkrustů na stěnách bazénu a bazénovém příslušenství je mnohem závadnější vyšší obsah vápníku ve vodě, protože vápenaté soli jsou obecně méně rozpustné než sloučeniny hořčíku. Naopak hořčík, na rozdíl od vápníku, působí ve vyšších koncentracích korozivně na beton, což může být důležitá informace pro majitele betonových bazénů.

V běžných méně mineralizovaných podzemních vodách se koncentrace vápníku pohybuje obvykle v hodnotách desítek, výjimečně stovek miligramů, obsah hořčíku odpovídá jednotkám až desítkám miligramů. V případě problémů se vznikem inkrustací na bazénových stěnách a smáčených plochách je na místě provést analýzu vzorku plnící vody, abychom měli přesnější představu o koncentraci těchto iontů a volit správné dávkování přípravků bazénové chemie pro eliminaci nežádoucích projevů vyšší „tvrdosti vody“.

Suma vápníku a hořčíku je ve vyhlášce  MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, v platném znění, limitována doporučenou hodnotou do 3,5 mmol/l (milimol/litr). Taková sumární koncentrace uvedených iontů už může vést při reálném bazénovém provozu ke vzniku nežádoucích inkrustů či bělavého zákalu bazénové vody. V případě, že používáme k napouštění domácího bazénu vlastní studnu nebo vrt, musíme počítat s tím, že podzemní vody obvykle obsahují vyšší koncentrace iontů vápníku či hořčíku než pitná voda, distribuovaná ve veřejném vodovodu.

V případě, že bazénová voda obsahuje vápenaté a hořečnaté ionty v koncentraci do cca 2,5 mmol/l, dochází po aplikaci přípravku PWS Snížení tvrdosti k jejich stabilizaci v rozpuštěné formě, takže se jejich vyšší obsah v bazénové vodě neprojeví vznikem nežádoucích inkrustací na stěnách bazénů a bazénovém příslušenství. Pokud bude sumární látková koncentrace zmiňovaných iontů vyšší (v podzemních vodách obvykle vždy) dojde po aplikaci přípravku PWS Snížení tvrdosti do bazénové vody k vysrážení vápenatých a hořečnatých sloučenin v podobě bělavého zákalu v celém objemu bazénové vody. Po zhruba 24 hodinách je vhodné vzniklý zákal odstranit pomocí přípravku PWS Vločkovač v kombinaci se speciální kartuší PWS Stop zákalu. Tento postup (vysrážení vápenatých a hořečnatých iontů z bazénové vody a jejich následné odstranění pomocí vločkovacích přípravků) snižuje podstatným způsobem obsah iontů vápníku a hořčíku v bazénové vodě a projevy jejich nežádoucích vyšších koncentrací.

Přípravek PWS Snížení tvrdosti doporučujeme aplikovat do bazénové vody na počátku koupací sezóny, tj. po prvním napuštění domácího bazénu – následně dojde buď ke stabilizaci vápníku a hořčíku v rozpuštěné formě, nebo k jejich vysrážení v podobě bílého zákalu, následně dobře odstranitelného pomocí PWS Vločkovače a PWS Stop zákalu.  V průběhu koupací sezóny je vhodné používat přípravek PWS Snížení tvrdosti v příslušné dávce vždy, kdy dochází k obměně (tj. dopouštění) většího objemu bazénové vody. Pokud máme k dispozici vhodné množství zachycené srážkové vody (ať už dešťové nebo sněhové), můžeme ji k napouštění domácícho bazénu bez problémů použít, protože srážkové vody vápenaté a hořečnaté ionty v podstatě vůbec neobsahují. I když objem srážkových vod pravděpodobně nebude postačovat k naplnění celého domácího bazénu, při jejich využití na počátku či v průběhu koupací sezóny dojde k naředění dominantní plnící vody a celkovému snížení koncentrací obsažených iontů.


Expedice do 12 hodin
Ještě v den objednání Vám expedujeme zboží do 12 hodin
Vždy skladem
Naše zboží je pro Vás připraveno vždy skladem.
Vysoká kvalita
Naše chemie je v EU kvalitě, žádná Čína
Certifikovaný dodavatel
Jsme certifikovaný a léty prověřený dodavatel
Mnoho let zkušeností
12 let v oblasti vodohospodářství a 5 let v oboru veřejných koupališť
Recenze našeho obchodu na Heuréce.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací

Souhlasím
608 463 018 info@chlorito.cz
Načítám, prosím vydržte...