Zlomyslnost nebo nešťastná náhoda - lidské výkaly v bazénu a co s nimi

Domácí zahradní bazén bývá v letní sezóně místem vodních radovánek a zasloužené relaxace. Koneckonců, právě proto si jej pořizujeme. Málokdo z nás ale v tzv. „předbazénovém“ období předpokládal, že díky pořízení domácího zahradního bazénu zažije i situace, kterým by se zcela jistě velmi rád vyhnul, pokud by to bylo alespoň trochu možné. V následujícím textu se pokusíme nastínit obecný postup, jak reagovat na specifické znečištění bazénové vody, způsobené zásahem zvnějšku, ať už se zlým úmyslem nebo nešťastnou souhrou nepříznivých okolností.

v nedávné době jedno z českých internetových médií na svých stránkách uveřejnilo článek o úmyslném znečištění velkého plaveckého bazénu lidskými exkrementy. Stručně řečeno, došlo k tomu, že jeden z plavců se vsadil s přítomnými kamarády, že vykoná velkou potřebu přímo v bazénu. Sázku vyhrál, nicméně ihned po činu byl zadržen plavčíky, kteří následně zavolali policii. Pro rodiče nezletilého provinilce (chlapci bylo 14 let) měl celý případ dohru ve správním řízení, kde jim byla uložena pokuta ve výši 14 500 Kč. Celková výše škody se však díky kompletnímu vypuštění, sanaci a opětovnému napuštění velkého plaveckého bazénu pohybovala dle informací provozovatele v řádech desítek tisíc korun.

Bohužel ani domácí zahradní bazény nebývají ušetřeny pozornosti těchto obvykle pubertálních – jak jen to napsat slušně – nezralých jedinců, takže se můžeme dostat do stejné situace jako provozovatel aquaparku v popsaném případě. Ale nemusí jít pouze o primitivní zábavu, k nehodám se stejnými následky snadno dochází i při koupání malých dětí, které zhruba do tří let nemají vylučovací funkce ještě plně pod kontrolou.

Vypuštění bazénu, jeho sanace a opětovné napuštění je samozřejmě jedna z možností, jak výše popsaný případ znečištění bazénové vody řešit. Konečné rozhodnutí leží na provozovateli bazénu, který je v případě veřejných koupališť vázán platnou legislativou (vyhl. MZ č.238/2011 Sb.). Zmíněná vyhláška nicméně znečištění plaveckého bazénu výkaly a následný postup odstranění znečištění výslovně nedefinuje (pokud by ke stejné situaci došlo v bazénu pro kojence a batolata, je okamžité přerušení provozu, vypuštění, dezinfekce, oplach a napuštění takového bazénu naopak legislativně nařízeno). V případě znečištění plaveckého bazénu je tedy na provozovateli, jak danou situaci bude řešit a kompletní vypuštění plaveckého bazénu nemusí tak být jediným vhodným postupem. Tuto skutečnost je dobré mít na zřeteli hlavně u velkých bazénů, kde náklady na kompletní výměnu celého objemu bazénové vody nejsou rozhodně zanedbatelné, ať už z ekonomického hlediska nebo z prostého ohledu k životnímu prostředí. Pokud se oprostíme od prvotního znechucení a přistoupíme k problému znečištění bazénové vody realisticky, ušetříme si nejen nemalé finanční náklady, související s výměnou velkého objemu vody, ale využijeme s úspěchem své znalosti a zkušenosti s aplikací přípravků bazénové chemie, které nám budou velkými pomocníky.

Pevný exkrement či jakékoliv jiné nežádoucí znečištění bazénu je třeba co nejrychleji z bazénové vody odstranit – použijte, co máte momentálně po ruce (lopatku, vhodnou nádobu, vědro, síťku, apod). Zásah neodkládejte, výkaly mají tendenci ve vodě měnit konzistenci z pevné na tekutou, což výrazně ztěžuje jejich odstranění. Zapněte bazénovou filtraci a do bazénové vody aplikujte vločkovač dle návodu výrobce. Při dávkování přípravku se pohybujte na horní hranici doporučené dávky. Vločkovač je schopen dobře odstraňovat koloidní nečistoty díky tomu, že mění jejich povrchový náboj a umožňuje jejich shlukování do větších celků, odstranitelných bazénovou filtrací. Nezapomeňte na pečlivé praní filtrační náplně bazénové filtrace, jinak může dojít k situaci, kdy se zachycené nečistoty budou uvolňovat zpět do bazénové vody, což je samozřejmě vysoce nežádoucí.

Kupte si vločkovač v našem eshopu.

 

 

Působení vločkovače je vhodné podpořit pomocí speciální kartuše Stop zákalu. Kartuše se vkládá do skimmeru při zapnuté bazénové filtraci, kde se z ní postupně díky proudící vodě uvolňuje průhledný bělavý gel, pronikající do celého objemu bazénové vody. Jakmile se kartuše vyprázdní, vypněte bazénovou filtraci, aby proudění vody nerušilo sedimentaci vzniklých vloček na bazénové dno. Ve vertikále vodního sloupce můžete dobře pozorovat čiření a projasňování vody a pokles nečistot ke dnu bazénu. K odstranění usazených nečistot nedoporučujeme použít bazénový vysavač, protože jeho pohybem jednak dochází k rozvíření sedimentované vrstvy znečištění a při velké koncentraci nežádoucích nečistot bychom také museli v průběhu jejich odsávání několikrát prát filtrační náplň bazénové filtrace, což výrazně zpomaluje celý proces a není to ani příliš ekonomické. Mnohem vhodnější je prostě část bazénové vody s usazenými nečistotami odpustit přímo do odpadu a následně bazén dopustit čistou vodou. 

Posledním krokem celého sanačního procesu je šoková aplikace silného oxidačního přípravku, optimálně na bázi aktivního chloru. Z nabídky produktů chlorové bazénové chemie použijte bazénové přípravky, určené k rychlému šokovému nachlorování vody, např. anorganický kapalný nebo pevný Chlor Shock nebo chlorový organický granulát Chlor Šok. Přípravek dávkujte dle návodu výrobce, nicméně není chybou volit i mírně větší dávku – je třeba spolehlivě odstranit zbytkové organické znečištění z bazénové vody. Aktuální koncentraci aktivního chloru kontrolujte pomocí vhodného testeru, při šokové chloraci se může pohybovat v hodnotách od 2 do 5 mg/l aktivního chloru. Dbejte na to, aby se chlorační přípravek dostal do skutečně celého objemu bazénové vody. Okraje bazénu, jeho stěny, přelivné žlábky a veškeré pomůcky, použité při sanaci, je vhodné omýt koncentrovaným roztokem aktivního chloru. Při manipulaci s chlorovými přípravky používejte ochranné pomůcky a dbejte patřičné opatrnosti. Využití bazénu ke koupání je možné v okamžiku, kdy se aktuální koncentrace aktivního chloru pohybuje pod hodnotou 1 mg/l.