Tablety do bazénu

S přípravky bazénové chemie se na českém trhu můžeme setkat v mnoha různých podobách a rozličných formách. Výrobci bazénové chemie se snaží vycházet vstříc potřebám provozovatelů bazénů a co nejvíce zjednodušit aplikaci svých produktů a manipulaci s nimi. Je to logická cesta, vedoucí ke snížení náročnosti obsluhy a údržby žádoucí kvality bazénové vody ze strany provozovatelů domácích bazénů. Moderní přípravky bazénové chemie mají podobu za vysokého tlaku lisovaných tablet, obsahujících účinné látky pro ošetření bazénové vody. Výhodou bazénových tablet oproti klasickým koncentrovaným kapalným či sypkým přípravkům bazénové chemie je maximální zjednodušení dávkování a veškeré manipulace s přípravkem – bazénové tablety se vkládají přímo do skimmeru, plováku nebo – v případě velkých rodinných bazénů – do automatických dávkovačů tablet. Odpadá tedy jakékoliv předchozí rozpouštění či ředění mimo bazén, které je většinou doporučováno při aplikaci kapalných nebo sypkých přípravků bazénové chemie.

Velikost bazénových tablet (jejich hmotnost) úzce souvisí s velikostí domácího bazénu, tedy přesněji řečeno s objemem bazénové vody. Na českém trhu jsou dostupné bazénové tablety o hmotnosti 20g, obvykle označované jako Mini, 200 g, tradičně označované Maxi či 500 g, pod označením Grande, Grand nebo Blok. Bazénové tablety Mini jsou vhodné pro ošetření bazénové vody v menších domácích bazénech zhruba do 10 až 15 m3 objemu bazénové vody. Pro větší domácí bazény jsou vhodné bazénové tablety Maxi. V této hmotnostní kategorii bazénových tablet najdete na českém trhu také nejširší spektrum tabletových přípravků na bázi mnoha účinných látek. Pro údržbu bazénové vody v domácích bazénech s objemem větším než 40 m3 jsou určeny bazénové tablety Grand, Grande nebo Blok. Kompaktní velké bazénové tablety o hmotnosti 500 g umožňují snížit četnost dávkování přípravků bazénové chemie u tak velkých bazénu a zjednodušují údržbu kvality bazénové vody.

Tabletové přípravky bazénové chemie vždy obsahují účinnou složku s velkým oxidačním potenciálem, eliminující nežádoucí organické znečištění bazénové vody. Mimo toto silné oxidační činidlo (obvykle sloučenina na bázi aktivního chloru, bromu nebo kyslíku) některé bazénové tablety mohou obsahovat další účinné složky, ovlivňující např. hodnotu pH bazénové vody, stabilizující ionty vápníku či hořčíku v rozpustné formě či odstraňující koloidní nečistoty, které jsou příčinou jemného, těžko odstranitelného zákalu a jiné účinné sloučeniny. Je tedy jen na provozovatelích domácích bazénů, jaký tabletový přípravek bazénové chemie si zvolí v závislosti na tom, které parametry bazénové vody je třeba upravovat.

Jednosložkové bazénové tablety na bázi aktivního chloru se skrývají pod názvem PWS Chlorové tablety nebo PWS Rychlorozpustné tablety. Pokud preferujete k úpravě bazénové vody používání bezchlorových tabletových přípravků, můžete volit mezi kyslíkovými tabletami, skrývajícími se pod názvem Oxy či Oxi tablety, nebo bromovými tabletami, které jsou horkou novinkou na trhu bazénových tabletových přípravků. PWS Bromové tablety jsou velmi vhodné pro ošetření vody ve vířivkách nebo whirlpoolech či bazénech s vyšší teplotou vody (nad 28°C). Vždy je nutné řídit se pokyny výrobce tabletových přípravků a dodržovat četnost a velikost jednotlivé dávky. Pro kyslíkové tablety navíc platí skutečnost, že je lze aplikovat do bazénové vody pouze zároveň s tzv. kyslíkovým aktivátorem, který umožní uvolnění aktivního kyslíku a jeho plné působení na nežádoucí organické znečištění v bazénové vodě.

Vícesložkové bazénové tablety patří do kategorie tzv. multifunkčních tablet. Najdeme zde osvědčené a spolehlivé PWS Duo tablety nebo PWS Start tablety, což jsou multifunkční bazénové tablety, složené ze dvou odlišných vrstev. Jednu vrstvu bazénové tablety tvoří klasická jednosložková chlorová tableta, druhá vrstva svým složením odpovídá PWS Multifunkční tabletě 5v1, jejíž účinné složky a jejich působení na bazénovou vodu Vám přiblížíme v dalším textu. PWS Duo tablety nebo PWS Start tablety můžete s úspěchem aplikovat do bazénové vody na počátku koupací sezóny, kdy je třeba v bazénové vodě primárně zajistit žádoucí koncentraci aktivního chloru a upravit hlavní parametry bazénové vody – hodnotu pH, nežádoucí zákal či výskyt inkrustů, způsobených vyššími koncentracemi vápníku či hořčíku v bazénové vodě. Použití těchto dvouvrstvých bazénových tablet je v průběhu koupací sezóny vhodné všude tam, kde je kladen důraz na udržení optimální koncentrace aktivního chloru v bazénové vodě a správnou hodnotu pH bazénové vody.

Dalšími osvědčenými a účinnými bazénovými tabletami z řady multifunkčních tabletových přípravků na bázi aktivního chloru jsou PWS Triplex tablety či PWS Trio tablety. Na rozdíl od dvouvrstvých výše zmiňovaných PWS Duo tablet či PWS Start tablet se jedná o kompaktní jednovrstevné bazénové tablety, obsahující účinné látky, zajišťující v bazénové vodě optimální koncentraci aktivního chloru, spolehlivě odstraňující nežádoucí zákal a projasňující bazénovou vodu. PWS Triplex tablety či PWS Trio tablety jsou vhodné pro kontinuální ošetření bazénové vody v průběhu celé koupací sezóny s tím, že je třeba mít na paměti eventuelní dodatečnou úpravu hodnoty pH pomocí příslušných přípravků bazénové chemie (obvykle nazývaných pH plus nebo pH mínus), pokud je třeba hodnotu tohoto jednoho z nejdůležitějších parametrů bazénové vody optimalizovat do správného rozmezí.

Pomyslnou špičku na trhu bazénových tabletových přípravků tvoří PWS Multi tablety 5v1, PWS Komplex 5v1 či PWS Multifunkční tablety 5v1. Pod různými názvy se skrývá kvalitní bazénová tableta, tvořená jednou kompaktní vrstvou, která obsahuje účinné látky, zaručující spolehlivé ošetření bazénové vody v pěti důležitých parametrech: koncentrace aktivního chloru, optimalizace hodnoty pH bazénové vody, stabilizace vápenatých a hořečnatých sloučenin v rozpustné formě (eliminace nežádoucích inkrustů na stěnách bazénu a bazénovém příslušenství), odstranění drobných koloidních nečistot z bazénové vody díky změně jejich povrchového náboje a jejich následného shlukování do větších celků, odstranitelných bazénovou filtrací a projasnění bazénové vody. Používáním multifunkčních tablet 5v1 se za standardních podmínek vyhnete nutné aplikaci dalších speciálních přípravků bazénové chemie pro úpravu jednotlivých parametrů bazénové vody, které byste bez aplikace multifunkční tablety museli upravovat samostatně.

Bazénové tablety značky PWS jsou lisovány za velkých tlaků, takže jsou pevné, kompaktní a bezprašné, s ostrými znatelnými hranami, bez olámaných míst. Balení bazénových tablet neobsahuje žádné zlomky a drobné kousky bazénových tablet. Při standardní přepravě produktu nedochází k poškození bazénových tablet.