Čistota bazénu, jeho stěn, vodní linky a okolí – úkol pro bazénové čističe

Pravidelná údržba domácího zahradního bazénu, bazénového příslušenství a přilehlých ploch v průběhu koupací sezóny je základní podmínkou pro jeho bezproblémové používání. Pravidelnou péčí nejen o kvalitu bazénové vody, ale i o udržení čistoty, lze předejít předčasnému ukončení koupací sezóny či nutnosti radikální sanace celého bazénu včetně kompletní výměny vody.

Pro dlouhodobé udržení požadované kvality bazénové vody je podstatné používat kvalitní bazénovou chemii a pro udržení čistoty bazénu a jeho příslušenství je nutné používat bazénové čističe. Jen správnou a cílenou volbou přípravků bazénové chemie lze dosáhnout maximálního úspěchu v udržení kvality a komfortu využívání domácího bazénu.  Abychom zabránili katastrofickému scénáři stavu bazénu, je nutné pravidelně kontrolovat určité části bazénu a jeho okolí. Podstatné jsou stěny bazénu, dno bazénu, hladinová linka, přelivové hrany a žlábky, filtrační zařízení a samotné okolí bazénu (dlažba okolo bazénu, sprcha apod.). Při kontrole je vhodné všímat si možných nežádoucích projevů, jako např. existence vápenatých či hořečnatých nánosů na vodní lince či ve filtračním zařízení, nebo výskytu mastných nečistot na přelivových hranách nebo v žlábcích, vzniklých z kosmetických prostředků (z opalovacích mlék a olejů). Podstatné jsou též nečistoty, přinesené vzduchem.  Veškeré nečistoty je bezpodmínečně nutné odstranit pomocí k tomu určených prostředků - bazénových čističů.

Bazénové čističe lze obecně rozdělit dle charakteru účinných látek, obsažených v čističích.  Jednotlivé účinné látky v přípravcích působí na rozličné druhy nečistot v bazénu a jsou vhodné pro různé materiály. Pro odstraňování vápenatých a hořečnatých nánosů je vhodné použít tzv. kyselé čističe, tedy takové, jejichž účinná látka je kyselé povahy a dobře rozpouští vzniklé úsady. Kyselé bazénové čističe nacházejí uplatnění nejen v bazénovém provozu, ale jsou užitečnými pomocníky i v domácím prostředí. Lze s nimi výborně odstraňovat vodní kámen, např. v koupelnách na vodovodních bateriích, obkladech nebo na WC. Spolehlivě navracejí lesk a čistotu nerezovým materiálům (držáky ručníků, koupelnové doplňky apod.). Většina bazénových čističů je dodávána jako vysoce koncentrované kapaliny, které je nutno před použitím naředit na požadovanou koncentraci dle pokynů výrobce a vždy dodržovat bezpečnostní pravidla při manipulaci s nimi (např. použití ochranných pomůcek – brýlí a rukavic). Kyselé bazénové čističe nejsou vhodné na čištění určitých kovových materiálů jako např. železa, mědi, slitin kovů, spárovacích hmot, porézních materiálů nebo zeolitových filtračních náplní. V případě použití kyselého čističe na spárovací hmoty obkladů může dojít k nežádoucí reakci a k jejich následnému poškození. Taktéž není vhodné používat je na čištění filtrů, jejichž náplní je zeolit. Naopak jsou kyselé čističe vhodné pro čištění plastů, glazované keramiky, pískových či kartušových náplní filtrů nebo nerezu. Pro zabránění poškození čištěného materiálu je vždy nutné vyzkoušet předem snášenlivost čističe na malém kousku čištěného materiálu.

Pro odstraňování nečistot organického původu (mastných tukových a olejových povlaků či biofilmů) je vhodné použít čistič s účinnou látkou na bázi alkálie, tzv. bazický čistič. Bazické bazénové čističe s úspěchem odstraňují z linie vodní linky a okrajů bazénu zbytky kosmetických přípravků (opalovací krémy a oleje). Součástí bazénových čističů bývají též povrchově aktivní látky – tenzidy, které usnadňují odstraňování nečistot.  Obsah tenzidů sice napomáhá odstraňovat nečistoty, avšak v případě kontaktu většího množství čističe s bazénovou vodou může být příčinou nežádoucího pěnění bazénové vody, což následně vede ke zhoršení její kvality. Vzhledem k tomuto faktu není vhodné při čištění bazénu, jeho bezprostředního okolí či filtračního zařízení čističem s tenzidy smývat nebo splachovat bazénovou vodu s tenzidem zpět do vlastního bazénu. Při čištění filtrů je nutné řádně celé zařízení vypláchnout dostatečným množstvím oplachové vody a tu následně vypustit do odpadu.

Pravidelná kontrola domácího bazénu a jeho bezprostředního okolí spolu s vhodně volenými přípravky pro úklid a očistu velmi usnadňují celkovou údržbu domácího bazénu, podstatně snižují spotřebu přípravků bazénové chemie a prodlužují životnost jednotlivých částí bazénové technologie.