Dvě důležitá pravidla k udržení žádoucí kvality bazénové vody

Domácí venkovní bazény jsou skvělým prostředím k relaxaci a zábavě v horkých letních dnech. I když koupání v přírodních biotopech – lomech, rybnících i řekách – má své nepopiratelné kouzlo, ne vždy jsou tyto lokality dobře dostupné a kvalita těchto přírodních vod se může v průběhu horkých letních dní rapidně měnit. Výhodou domácího zahradního bazénu je snadná dostupnost a pohodlné lenošení či aktivní odpočinek bez únavného cestování. Nebylo by ale fér zmínit jen pozitivní stránky vlastnictví domácího bazénu. Za dlouhodobě udržitelnou kvalitou bazénové vody se skrývá ne úplně malé množství práce a energie, vynaložené na údržbu bazénové vody. Zahradní bazény jsou nedílnou součástí okolního přírodního prostoru. Zahrada je obvykle bohatě osídlený biotop s mnoha zástupci rostlinné a živočišné říše. I když samozřejmě nežijí přímo v bazénu, výrazně kvalitu bazénové vody ovlivňují. Působením větru se do bazénové vody dostávají organické látky v podobě částí rostlinných či živočišných organismů, ať už se jedná o spadané listí, drobné větvičky, pyl rostlin a stromů, prach, hmyz nebo jeho části. Výskyt organických látek v bazénové vodě je nežádoucí, protože organické látky zvyšují tzv. trofii bazénové vody a slouží jako zdroj energie pro nežádoucí mikroorganismy či řasy, které díky nim mohou s úspěchem růst a rozmnožovat se. Pokud problém náhlého vzrůstu obsahu organických látek v bazénové vodě nepodchytíme hned v zárodku, může dojít v horkých letních dnech ke skokovému zhoršení kvality bazénové vody.

V přírodních vodách dochází díky existenci společenství rostlin a živočichů v nich žijících k přirozenému koloběhu organických látek a prvků, které se ve vodě za běžných podmínek vyskytují, takže lze říci, že přírodní vody mají (do určité míry) samočistící schopnosti. To ale neplatí pro umělé nádrže, kterými vlastně domácí zahradní bazény jsou. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality bazénové vody, je třeba o bazén vhodným způsobem pečovat. K tomu slouží v první řadě kvalitní přípravky bazénové chemie, bez kterých se v koupací sezóně skutečně neobejdeme. Ovšem jejich konečnou spotřebu můžeme do jisté míry snížit, pokud budeme dodržovat dvě jednoduché zásady, ať už při koupání nebo v době, kdy bazén není využíván.

První pravidlo, které bychom měli v koupací sezóně dodržovat co možná nejpřísněji, říká, že pokud se v bazénu právě nekoupeme, měl by být zakrytý. Je celkem běžné, že se zahradní bazény zakrývají krycí plachtou přes noc, ale zakrytí bazénu má svůj smysl i přes den. Můžeme použít klasickou krycí plachtu a ta pak spolehlivě ochrání náš bazén před znečištěním z vnějšího prostředí, nebo můžeme na hladinu bazénu položit solární plachtu. Solární folie či solární plachty mají dvě funkce: díky speciálnímu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, předávají s vysokou účinností sluneční energii ve formě tepla do bazénové vody a ohřívají tak vodu v našem bazénu a navíc bazén chrání před vnějším znečištěním jako klasické bazénové krycí plachty.

Druhým pravidlem, které bychom se měli snažit dodržovat, je osprchování nebo alespoň opláchnutí se před vstupem do bazénu. Není to vždy snadné: člověk se opaluje, vyhřívá se na sluníčku a dostane chuť se zchladit a protáhnout si trochu tělo v bazénové vodě. Na sprchu v tu chvíli obvykle nikdo ani nepomyslí. Stejně tak dovádějící děti, které v zápalu hry skočí často do bazénu rovnou. Z lidské kůže se do bazénové vody dostávají nežádoucí organické látky ve formě potu, reziduí kosmetických přípravků, opalovacích olejů či krémů – to vše se z naší pokožky smývá ve formě organického znečištění do bazénové vody. Pohybem okolo bazénu a následným vstupem do bazénové vody bez oplachu bosých nohou vnášíme do bazénu písek, prach či stopy zeminy. S pískem či anorganickými nečistotami obecně si dobře poradí bazénový vysavač, ale rozpuštěné organické látky v bazénové vodě zůstanou a zhorší její kvalitu, pokud je neeliminujeme účinnými přípravky bazénové chemie. Přitom k jejich vnosu do bazénové vody nemuselo v takové míře vůbec dojít, pokud bychom před ponořením se do jiskřivé bazénové vody věnovali ani ne jednu minutu pečlivému osprchování.

Péče o bazénovou vodu nezačíná dávkováním přípravků bazénové chemie. Naopak, tím obvykle končí. Ale ještě předtím můžete udělat sami dost pro to, aby se kvalita bazénové vody v horkých letních dnech nezhoršovala a Váš bazén Vás vábil svou křištálově průzračnou a jiskřivou vodou k relaxaci či aktivnímu odpočinku. Bazénová chemie Vám výrazně usnadní jakoukoliv péči o bazénovou vodu.